Uncategorized > קשר משפחתי – אורלי בר-קימה, כתבה מחיים אחרים

%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%99%d7%9e%d7%94
קשר משפחתי 

מאת: אורלי בר–קימה (פורסם בחיים אחרים)

משפחות הן דבר חשוב מאוד, אבל גם מורכב מאוד. אין לי ספק שאיני מחדשת לכם כלום באמירה הזאת, ועל אחת כמה וכמה כשלפנינו תקופת החגים, המרכזת בתוכה מפגשים ואירועים משפחתיים רבים. לעומת שיטות וסדנאות שונות מעולמות הפסיכולוגיה, ברוב המערכות המשפחתיות יש עניינים רבים לא סגורים כגון סודות, נטישות ואובדנים, המועברים במערכת הבין–דורית ומשפיעים עלינו בכל הרבדים – הפיזי, הרגשי, המנטלי והאנרגטי. שיטת הקונסטלציה המשפחתית מציעה לנו לבחון את מערכת היחסים במשפחה ואת הקשרים הבין–דוריים שבתוכה.

להמשך קריאה…

 

%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%aaצילום: דודי אטרקצי

לא ניתן להגיב.