הזדהות מרחבית והתמקדות

הזדהות מרחבית והתמקדות

כתבו: דנה גניהר – רז וישי גסטר

 אנו מיומנים להזמין פלט סנס של נושא שמטריד אותנו; הפלט סנס זו הדרך בה הגוף שלנו חי את המצב. אנו מכירים את הפלט סנס כמשהו שמתהווה בגוף 'הפרטי' שלנו וניתן לחישה ישירה. הקונסטלציה עובדת עם מערכות. משפחה היא דוגמא של מערכת.

 האם יש משמעות לדבר על פלט סנס משפחתי?

 למשל אם אנו מעוניינים  לפנות אל הדינמיקה שבין: אמא, אבא וילד (ה'שילוש הקדוש' לפי ישי). באופן רגיל כמתמקדים היינו מזמינים את האמא להתמקד, את האבא להתמקד, אולי גם הילד, כל אחד מתמקד בנפרד. אפשר אפילו לדמיין שהם מקשיבים זה להתמקדות של זה וכך ההתמקדויות נשזרות ומשפיעות זו על זו.

 האם אפשר לדבר על פלט סנס משפחתי בו החוויות השונות של בני המשפחה מתהוות ומתפתחות במקביל? פלט סנס שכשנוצרת בו תנועה היא מתבטאת במקביל בגוף 'הפרטי' של כל חברי המשפחה?

 הקונסטלציה עושה זאת בדרכה. ה'שדה' מבטא את הפלט סנס המשפחתי. ליתר דיוק, כאשר הנציגים של בני המשפחה נמצאים בשדה, האינטראקציה ביניהם -ומה שהיא מחוללת בגופו של כל אחד מהם- היא מעין פלט סנס משפחתי.

המנחה יהיה קשוב לאותו פלט סנס משפחתי ולתנועה קדימה (ה- carrying forward ההתמקדותי) של האינטראקציה עצמה.

כל השדה הזה יכול היה להיות בגופו של המונחה. בצורה פשטנית מאד   – התעוקה בחזה   אולי מסמנת את האמא, הכאב בשכמות את האבא והבהלה בבטן את הילד.

העיקרון של ג'נדלין:” interaction firstמסביר עבורי את מה שמתרחש בקונסטלציה:

Gendlin’s concept of “interaction first” refers to this open-ended nature of the self.  He says, “I do not mean that there is no subject, no self, no inner world… What I do mean is that self and interaction are not two things… If we think of experience as interaction, we can say that no experience is “just subjective,” just inside us.  Experience is always experiencing, always an ongoing interaction… All living bodies consist inherently of interaction …nothing human is merely inside.” (Two Interwoven Miracles, by Lynn Preston)

בקונסטלציה אנחנו מוצאים את החלקים/האלמנטים הפנימיים ואת האינטראקציה ביניהם ב'שדה', וכך מאפשרים להפריד את האלמנטים מההזדהות של המונחה איתם ומהצורך לזהות אותם עם האחר.

באמצעות ההזדהות המרחבית האלמנטים יכולים להיות מיוצגים ע"י חברי הקבוצה. הדבר מאפשר ליותר מידע להיות נגיש וליותר אינטראקציות לבוא לידי ביטוי. כמות המידע העצומה שהשדה מחזיק מאפשרת לקונסטלציה אחת לחולל טרנספורמציה משמעותית.