המפגש בין קונסטלציה ללידה

המפגש בין הקונסטלציה ללידה

"כל אותם שקופים, בלתי נראים, בלתי מדוברים – כל אותם התינוקות, העוברים, החלומות – שנמצאים כאן כל הזמן…"

בפגישה הראשונה שלי עם ישי, פגשתי משהו שעד היום מהווה עבורי את אחד הדברים המשמעותיים לי.  מאז, העיניים שלי רואות אחרת את העולם.
זה קרה כך: ישי תיאר תהליך שעבר עם אם שהביאה למפגש את החוויה שלה שיש משהו שמפריע לקשר שלה עם הבן שלה, בן ה 18. פריצת הדרך במפגש שהוא תיאר הייתה כשקרה הדבר הזה: היא סיפרה שבנה נולד אחרי תהליכי הפריה. נקודת המבט של הקונסטלציה אומרת: כל מי ששייך למערכת המשפחתית, נוכח או לא, צריך לקבל מקום. ולכן ההזמנה עבורה הייתה לתת ייצוגים*  גם לאותם העוברים שלא התפתחו – בתהליך של אותו ההיריון.   לתת מקום במשפחה, גם לאותם האחים שלא נולדו. 

המשך הסיפור כבר פחות רלוונטי לכאן. עבורי,  המשמעות של נוכחות כל האחים , הייתה כמו נשימה שסוף סוף הצליחה להגיע לאזור מאד מסוים, שלא קיבל חמצן כבר שנים.   כל אותם שקופים, בלתי נראים, בלתי מדוברים – כל אותם התינוקות, העוברים, החלומות – שנמצאים כאן כל הזמן – זו היתה הקלה רבה להכיר בהם ובאפשרות להיות איתם בקשר.
כל אותם נוכחים בלתי-נראים, שנמצאים אבל אי אפשר היה להיות איתם בקשר כי לא נתנו להם נוכחות ממשית ביננו, הם הרי חלק מהמערכת, חלק מאיתנו. חלק ממה שקורה לנו.
גם מה שאיבדתי הוא חלק ממני – כל מי שאיבד יודע את זה.(ויש מישהו שלא איבד משהו או מישהו?)
אולם מה שאיבדנו שקוף, ואי אפשר להחזיק או לגעת בו.  הוא נמצא, אולם אף אחד לא רואה אותו.

להמשך קריאה…