חיפוש

"…בקרב המחפשים, אומרים הסוּפים, אחד מני אלף הוא מי שמפתח נכונות לבחון בכנות,

בלי אשליה עצמית, את תוצאות המאמצים שהשקיע בחיפוש אחרי האמת.

אחד מני רבים הוא מי שמגיע לנקודת האל־חזור שבה באמת מתחוור לו קוצר ידו

ואז, בייאושו, בלב מרוקן מכל מאמץ, הוא מרים ידיים. בנקודה זו קורה משהו מופלא:

בהרף עין משהו נפתח, החסד מבקיע לו דרך ומגיע אליו.

הוא נישא אל אותו ממד עלום שאליו עָרגָה נשמתו, ובמרחביו הוא מוצא מנוח ושלווה.

משם הוא חוזר לחיות את חייו…"

הביאה – שרה סבירי