ימין ושמאל

ימין ושמאל רק חול וחול 

יצהיב מדבר ללא משעול.

אורחה עוברה, דומם נעה 

כדמות חלום שם מופלאה 

וצליל עולה יורד קצוב, 

גמלים פוסעים בנוף עצוב. 

לין-לן, לין-לן, זה שיר הנדוד, 

שתוק ושאת – שתוק וצעוד. 

 

 

ימין ושמאל  בגוף אחד

מחוברים, ילכו יחדיו

תפרח שממה וקול יעלה

וגשם עז יביא ברכה

וקול שירה אל על יפרוץ

את האדמה יעיר מנומה

את זאת אשיר לך יקרה

צאי וראי יונה במעופה…