דרך הקונסטלציה – ביה"ס ללימודיי הקונסטלציה המשפחתית והמערכתית בישראל > חומרי קריאה על הקונסטלציה שכדאי לקרוא > מאמרים בקונסטלציה משפחתית > הגיגים > לאן הם מסתכלים?

אילו שאינם יכולים להיות נוכחים, נוכחים במקום אחר.

אילו שאינם יכולים לקחת אחריות, נושאים אחריות אחרת, כבדה יותר.

אילו שאינם יכולים להתרכז, מרוכזים במשהו אחר, משמעותי יותר למי שהינם.

אילו שאינם יכולים להיות במערכת יחסים בהווה, נמצאים במערכת יחסים אחרת, בעבר.

אילו שאינם יכולים להתחייב, מחויבים באופן עמוק לצורך מערכתי.

אילו שאינם יכולים לאהוב, נמצאים באהבה עמוקה… אחרת, בדרך שאינה ידועה להם.
 
אם נדרוש מהם לבצע את המשימות שאנו רוצים שיעשו, ללא התחשבות בקשרים עמוקים אלו, אנו דורשים מהם לפעול נגד התנועה והנאמנות העמוקה שבהם.
 
אם נעזור להם למצוא עם מי או עם מה הם בקשר כה עמוק, אם נמצא מה שאיתם בקשר כה עמוק, ונאפשר לזה את ההכרה והתנועה הנדרשת, אפשרויות חדשות יוכלו להפציע.