דרך הקונסטלציה – ביה"ס ללימודיי הקונסטלציה המשפחתית והמערכתית בישראל > חומרי קריאה על הקונסטלציה שכדאי לקרוא > מאמרים בקונסטלציה משפחתית > הגיגים > נגיעה בחסד

ישנם רגעים בתהליך הקונסטלטיבי בהם המשתתף חווה רגע של "נגיעה בחסד"…

 

הנגיעה בחסד/קסם בקונסטלציה

הינה רגע של מפגש שמאפשר תנועה של מידע בין מערכות – גופים.

מערכות פנימיות וחיצוניות כאחד.

מפגש שכזה אינו קיים ביניהם בשאר הרגעים.

זהו רגע בו הגבולות מיטשטשים ונוצרת אחדות מסוימת.

באותו הרגע המערכות/גופים פועלים ביחד והייחודיות נסוגה קלות.

ובאותו הרגע משהו בי כאדם משתנה לתמיד.

ואולי… באותו הרגע משהו שהוא לא בי גם כן משתנה…

ולאחר זמן הזיכרון של אותו רגע נסוג גם הוא כמוכנות למפגש הבא.