הנציג בקונסטלציה והרלוונטיות של החוויה שלו

תופעת הנציג והמידע שמגיע ממנו רלוונטי למונחה, לתהליך, לסיפור, לרגע בזמן שבו מתקיימת הקונסטלציה, ורלוונטי לנציג עצמו.

אם ניתן דגש מיוחד על הרלוונטיות לנציג בזמן התהליך, קיים סיכוי רב שזה ינתק אותו מההתחברות לדמות או לגורם שאותו הוא מיצג בזמן הנתון ומהתהליך שבו הוא נמצא, וייקח אותו לסיפור שלו עצמו.

לא שאין לכך רלוונטיות לסיפור שלו, אבל זה המקום היותר מורגל בטיפול ובתהליכים אישיים, שבתהליך הקונסטלטיבי אנו מעוניינים להרחיב ולתת לו רלוונטיות מעבר לעצמי.

 אני רואה שהמידע של הקונסטלציה מתבטא דרך הנציג. הנציג מתרגם אותו ונותן לא ביטוי על פי מי שהוא בזמן הנתון. מה שמתקבל זה סוג של חיבור בין המידע לנציג והיכולת של הנציג לתת למידע הזה ביטוי.

כול עוד המידע יכול 'לשכון' אצל הנציג ובכך להגיע לאינטראקציה, כזאת או אחרת, ביחסים ובמרחב הקונסטלטיבי, יש סיכוי לתהליך מספיק טוב שיביא לשינוי בקונסטלציה של המונחית ושל המערכת שלה.

להתפתחות ולתרומה היותר רחבה של הגישה, ושל הבנת המצב האנושי ושמעבר לאנושי, מעבר למקרה כזה או אחר, יש צורך בנציגים 'משוכללים'.

כאלו שיכולים לתת ביטוי למורכבות המידע שמגיע מהמרחב הקונסטלטיבי, או מ'השדה', ביטוי שיורד לפרטים במילים שניתנות להבנה ולהמשגה ע"י האחר. נציגים שהשדה יכול להניע אותם לתנועה גופנית משוכללת, לעולם דימויים עשיר שהוא בר ביטוי והמשגה לקונטקסט ארצי, לחיבור לרגשות ולתחושות שניתן לתאר אותן באופן ברור ומובן (שלא צריך להיות הגיוני) ושיכולים תוך כדי חיבור כוללני ונאמנות לייצוג, לשתף פעולה עם התהליך, הנציגים האחרים והמנחה בקונסטלציה.

נציגות שכזאת קיימת בפוטנציאל אצל כול אדם. יש כאלו שמתחברים ויכולים לתת ביטוי 'משוכלל' לנציגות בתרגול מועט יחסית, ויש כאלו שנדרש להם יותר תרגול. הניסיון הרב הקיים בעבודת הנציגות בקונסטלציה מראה שכול אחד שמשתתף במספר רב של קונסטלציות כנציג וכמונחה מפתח יכולת משוכללת זאת.

לכול זה יש להוסיף את תרומת מנחה הקונסטלציה לתופעת הנציגות.

היכולת של המנחה לתת מקום לנציג ולקדם את החוויה שלו, לדעת מתי לתמוך ומתי לסגת מהתהליך, לתרום, להיות אקטיבי ופסיבי בשילוב ולהיות מחובר למידע שבשדה, יש לה גם השפעה על קבלת המידע הרלוונטי בקונסטלציה ועל כול התהליך.

אם כי, גם כאן, בכדי לקיים תהליך מספיק טוב שיכול להביא לשינוי וריפוי בקונסטלציה של המונחה, ידע ויכולת הנחיה קונסטלטיבית ברמה ראשונית, באופן יחסי, יכולים להיות לעזר הרבה מעבר למצופה. כלומר מטפל או מנחה שנמצא בתחילת דרכו בעבודה זאת יכול להביא לשינוי ולריפוי בעזרת הקונסטלציה באותה המידה של מטפל עם ניסיון רב, אני רואה את זה קורה כול הזמן. בדיוק כפי שמטפל עם ניסיון רב לא מבטיח תהליך שיביא בסופו לריפוי המיוחל. וזה נפלא בעיני.

ישי גסטר

 

לעוד מאמרים על תופעת הנציג בקונסטלציה:

הזדהות מרחבית – Field Identification

העברה מרחבית – Field Transference

לוקחים תפקיד: על תופעת ההזדהות בקונסטלציה ובחיים

תופעת הייצוג