סודות בקונסטלציה המשפחתית

לא פעם, בחיינו אנו ובהיסטוריה המשפחתית שלנו קורה דבר שהמציאות דורשת שיישאר בגדר סוד. לעיתים זהו דבר שבחרנו בו באופן מודע, ולעיתים הוא נכפה עלינו. סודות ככול שהם ברי משמעות גדולה יותר לחיינו ולחיי המשפחה כך תהיה להם השפעה על חיי בני ובנות המשפחה ועל מערכות היחסים שלהם.

הקשר בין האירוע שמאחורי הסוד והדרך בה הוא משפיע על המשפחה לא תמיד יתקיים על פי ההיגיון היומיומי, זהו קשר השפעתי אסוציאטיבי והוא פועל באופן חבוי, אך השפעתו יכולה להיות משמעותית ביותר.

הסוד, למרות היותו סוד, יוצר 'הפרעה' במערכת האישית והמשפחתית. הוא יוצר מתח והוא אינו יכול באמת ל'היקבר' או להישכח. סוד במשפחה כמו שרוצים לשמור אותו, כך יש לו תכונה מוזרה שהוא רוצה להתפרץ, להתגלות, שיספרו אותו, שיעשו איתו שלום.

בקונסטלציה המשפחתית אנו רואים שהשפעתם של סודות עוברת מדור לדור. מישהו במשפחה יהיה במעורבבות עם הסוד, ללא ידיעתו, הוא או היא, ירגישו בחוסר נוחיות שיכול להתבטא מבעיות רגשיות ויחסים בעייתיים ועד סימפטומים פיזיולוגים.

דינמיקה של סוד היא מתח קונפליקטואלי: אפשר לומר, שכאשר דבר הוגדר כסוד נוצר סוג של תא לחץ. לחץ פנימי כלפי חוץ, הרצון להתגלות ושיעשו איתו שלום, ומעטפת רגשית וסימבולית שתפקידה לשמור שזה לא יקרה ויהי מה.

אפשר לתאר זאת כשני כוחות: 'כוח השמירה' – הרוצה לשמור מפני גילוי הסוד, ו'כוח הגילוי' – הרוצה שהסוד יתגלה. ככל שעובר הזמן, כוח הגילוי גדל, אפשר לומר שהסוד רוצה יותר ויותר לצאת לאור ולמצוא שלום, וכתגובה כוח השמירה מתחזק – המעטפת מתחזקת.

בכדי להקל על האדם או היחסים המושפעים מאותו סוד ברור שיש צורך שהסוד יתגלה, יצא לאור, שתימצא הדרך לעשיית שלום פנימי וחיצוני איתו ועם המערכת שאליה הוא שייך.

בשביל לשחרר את הלחץ הפנימי מבלי ליצור תחושה של בגידה או שבירה או נזק, יש צורך לדאוג למעטפת. להבין למה חשוב ומשמעותי היה לשמור על הסוד, מה היה קורה אם חס וחלילה היה מתגלה באותו הזמן בו נוצר, ומה היו הפחדים והחששות שיצרו אותו. חשוב להזדהות עם המטרה של המעטפת, להכיר בה ובמשמעות העמוקה שלה. ככל שנבין יותר לעומק את הסיבה המקורית, את המטרה של 'כוח השמירה', המעטפת, כך נוכל לתת תחושת ביטחון למערכת והסוד יוכל לצאת לאור בדרך יותר מכילה ומסכימה. כך תתחיל התנועה לשלום עם הסוד, הקושי שהיה קיים בו מהאירוע המקורי, ובדרך בה הוא משפיע היום.

עבודה בגישת הקונסטלציה המשפחתית הינה עבודה עם הלא מודע הקולקטיבי של המשפחה לדורותיה. זוהי עבודה בה הסודות המשפחתיים שאיתם בני ובנות המשפחה מעורבבים, הסודות שיוצרים בעיות ביחסים, ברגש, בחלומות ובגוף, מתגלים. זוהי עבודה המנסה להגן על הסוד כמו לשמוע את סיפורו, בה הדרך שהסוד משפיע על בני ובנות המשפחה מתגלית, גם כאשר מי שמגיע לקונסטלציה אינו יודע על קיומו. זאת היא עבודה המחפשת מהם התנאים האידיאלים בהם הסוד יכול למצוא את השלום שלו ואיתו האדם והמערכת המושפעים ממנו.