ישי גסטר – קורסים וסדנאות > קורסים וסדנאות > קורס ייעוץ באינטרנט בקונסטלציה משפחתית > קורס ייעוץ באינטרנט בקונסטלציה משפחתית – סיליבוס

שלב א  10 מפגשים (35 שעות)

 

התנסות אישית בעזרת ייצוגים בהנחייה האיטרנטית וחווית השדה.

 

גופינו הינו מערכת שלמה של יחסים ואפשרויות שמהדהדים את ההיסטוריה,

ההווה והעתיד שלנו ושל משפחתנו. הוא מכיל קונסטלציות מרובות של יחסי

גומלין בין דמויות וסיפורים שמקבלים ביטוי בחיינו היום. ישי גסטר

 

 

שלב זה מתבסס על התנסויות אישיות בשיטת הקונסטלציה בהנחייה של ישי גסטר. העבודה המעשית תלווה בהקניית תיאוריות להבנת הדינמיקות שפועלות בקונסטלציה המשפחתית ופיתוח יכולת ההזהות עם השדה, התמלול שלה והמעבר להתערבות קונסטלטיבית.

 

נושאים:

 

 • מרחב ההזדהויות וההזדהות המרחבית.
 • העברה והתהוות מרחבית.
 • תופעת השדה.
 • פנומנולוגיה בתהליך הקונסטלטיבי.
 • מעורבבות.
 • פתרון מערכתי ועקרונותיו.
 • שייכות בהיסטוריה המשפחתית.
 • הפרת הסדר הכרונולוגי והשפעתו על ההווה.   
 • העברה בין דורית.
 • Radical Inclusion.
 • האיזון המשפחתי והשפעתו לאורך הדורות.
 • נאמנות נסתרת.
 • עקרונות הסדר בקונסטלציה המשפחתית,
 • דינמיקה בין אישית מול דינמיקה קונסטלטיבית.
 • דפוס בן-דורי.
 • עקירת שורשים והשפעתה על הדינמיקה המשפחתית.
 • הקשר בין היסטוריה של ההורים והתנהגות הילדים.
 • גירושין, נישואין שניים וילדים.
 • הורים מתרבויות שונות והשפעתם על הילדים.
 • אובדן במשפחה. 
 • העברה בין דורית.
 • התנועה הראשונית לקבלה.

 

המסיימים את שלב א' יוכלו להמשיך לשלב ב'.

 

שלב ב'  10 מפגשים (35 שעות)

 

קונסטלציה משפחתית בטיפול פרטני באינטרנט – תרגול עם הדרכה.

 

"אדם נמצא במעורבבות כשהוא לוקח על עצמו, שלא במודע, את גורלו של בן משפחה קודם ומשלב גורל זה בחייו." ברט הלינגר – הכרה בקיים.

 

תרגול של המשתתפים בהנחיה פרטנית באינטרנט, תוך כדי הטמעת הרעיונות התיאורטיים שמנחים את העבודה. 

העבודה תהיה עם נושאים אישיים והדרכתיים. יהיה מקום להביא התנסויות וסיפורי מקרה מהפרקטיקה ולבדוק אפשרויות שונות של יישום הקונסטלציה. 

 התרגול יעשה בחדרים אינטרנטיים. 

כלי העבודה שיתורגלו הינם : 

 • רעיון ראשוני קביעת הסכם ומטרה לתהליך.
 • הנחיה פנומנולוגית.
 • מקום המנחה בקונסטלציה.
 • עבודה עם בדי לבד.
 • עבודה עם הדמיה
 • עבודה עם העברות והשלכות, והבנתם בתוך המערכת הקונסטלטיבית.
 • שימוש במשפטים מחוללי שינוי.
 • 'החטיפה' (העברה נגדית מערכתית) של המנחה/המטפל. 
 • חשיבה יצירתית ואסוציאטיבית הנובעת מהשדה. 
 • עולם הדימויים כמניע לתנועה.
 • התנועה הראשונית לקבלה
 • תרחיש מול אי-ודאות
 • הפרדוקס במהות הבעיה 
 • מפגש ארבעת המהויות.  
 • היסטוריה רחוקה וההווה.
 • מפגש ארבעת המהויות.
 • הפרדוקס במהות הבעיה.