כנס הקונסטלציה השלישי נוהל החזר תשלום ושחרור מאחריות

מדיניות ביטולים:

ביטול השתתפות בכנס עד ה20 למאי יוחזר סכום התשלום למעט 30ש"ח  דמי עמלות ואדמיניסטרציה.

ביטול השתתפות עד ה30 למאי יוחזר סכום התשלום למעט 150ש"ח, דמי עמלות, אדמיניסטרציה והחזרים.

ביטול השתתפות מה30 למאי עד וכולל תאריך הכנס יוחזר 50% מהתשלום, דמי עמלות, אדמינסטרציה, החזרים וביטולים.

במידה ומסיבה כלשהי הכנס יבוטל ע"י המארגנים/הנהלת המלון יוחזר התשלום המלא.

 

שחרור מאחריות:

עם התשלום לכנס אני מבין/ה שמטרת הכנס הינה להכרות עם מורי ומורות ביה"ס לקונסטלציה, עם דרך עבודתם ועם גישת הקונסטלציה המשפחתית והמערכתית. אני מבין/ה שהסדנאות ואיתן כל הפעילויות בכנס נוגעות בנושאי הרגש והתהליך ושאינן תחליף לטיפול רגשי ופסיכולוגי מקצועי. אני לוקח/ת אחריות מלאה בכל מה שקשור לנושא הבריאות הפיזית והרגשית שלי בזמן הכנס.

אני מסכים/ה בזאת לשחרר מכל אחריות מקצועית או אחרת את ישי גסטר ו/או מי מהמנחים והמנחות אשר ינחו בכנס הקונסטלציה השני מטעם 'דרך הקונסטלציה' בתאריך ה11-12 ליוני 2020.