ישי גסטר – קורסים וסדנאות > קורסים וסדנאות > אמצעי תשלום לקורסים, סדנאות וטיפולים > כנס הקונסטלציה השלישי נוהל החזר תשלום ושחרור מאחריות

מדיניות ביטולים:

ביטול השתתפות בכנס עד ה1 למאי יוחזר סכום התשלום למעט 30ש"ח  דמי עמלות ואדמיניסטרציה.

ביטול השתתפות מה1 למאי ועד ה הראשון ליוני יוחזר סכום התשלום למעט 150ש"ח, דמי עמלות, אדמיניסטרציה והחזרים.

ביטול השתתפות מה1 ליוני עד וכולל תאריך הכנס יוחזר 50% מהתשלום, דמי עמלות, אדמינסטרציה, החזרים וביטולים.

במידה ומסיבה כלשהי הכנס יבוטל ע"י המארגנים יוחזר התשלום.

 

שחרור מאחריות:

עם התשלום לכנס אני מבין/ה שמטרת הכנס הינה להכרות עם מורי ומורות ביה"ס לקונסטלציה, עם דרך עבודתם ועם גישת הקונסטלציה המשפחתית והמערכתית. אני מבין/ה שהסדנאות ואיתן כל הפעילויות בכנס נוגעות בנושאי הרגש והתהליך ושאינן תחליף לטיפול רגשי ופסיכולוגי מקצועי. אני לוקח/ת אחריות מלאה בכל מה שקשור לנושא הבריאות הפיזית והרגשית שלי בזמן הכנס.

אני מסכים/ה בזאת לשחרר מכל אחריות מקצועית או אחרת את ישי גסטר ו/או מי מהמנחים והמנחות אשר ינחו בכנס הקונסטלציה השני מטעם 'דרך הקונסטלציה' בתאריך ה11-12 ליוני 2020.