דרך הקונסטלציה – קורסים והשתלמויות, 2019 > ישי גסטר

כנס הקונסטלציה השני מטעם 'דרך הקונסטלציה' – ביה"ס ללימודי הקונסטלציה המערכתית בישראל.

סדנה בקונסטלציה ארגונית ומעבר 
מעביר ישי גסטר בעזרת גלית הרמן

'כל מצב שיש בו מתח הוא מצב עם פוטנציאל יצירתי'

כנס הקונסטלציה הינו מרחב יצירתי רב עצמה! הוא מביא ביחד כמות אנשים ונשים גדולה לחקור לעומקם מצבים שונים בהוויה האנושית בעזרת תופעת הייצוג והשדה הקונסטלטיבי.

להתכנסות כזאת יש פוטנציאל להדהוד אדוותי פנימה אל העומק האישי של כל משתתף ומשתתפת ומשם אל הקונסטלציה הפרטית של כל אחד ואחת, והחוצה אל הקהילה הרחבה ברבדים מגוונים שאת השפעתם לא נדע.

העבודה עם הקונסטלציה לקחה אותי להרפתקאות רבות, הכוללות עבודה עם ארגונים גדולים כקטנים, עבודה עם קבוצות ועם צוותי ניהול, עבודה מול מועצות מקומיות, משרד החינוך, ממד"ה בצה"ל, עסקים פרטיים, לווי מנהלים במצבים שונים, עבודה עם חקר הסרטן, עבודה עם פיתוח פרויקטים ועוד…

'אל תחפש את אותו מבנה שייתן לך את אותן תשובות'

אז… 
מה היא בעצם התערבות קונסטלטיבית-יצירתית בתהליכים עם סיטואציות מתחום הארגון, העבודה והיצירתיות?
מה מניע/תוקע מצב?
מהו הלא-מודע הקולקטיבי של ארגון, צוות או פרויקט?
מה נדרש למציאת פתרונות מערכתיים יצירתיים?
מה מקומה של התשוקה המקורית במציאת הדרך החדשה?
מהי העברה בין דורית בארגון?
ומהי העברה מרחבית בארגון?
איך תופעת הנציגות והשדה באות לידי ביטוי במרחבים שאינם אישיים ומשפחתיים?
ובכלל, מה ההבדל בין קונסטלציה ארגונית וקונסטלציה משפחתית?

'כשיתגלה הדבר המסוכן שעליו אסור לדבר, מרחב חדש ייווצר, בו יתגלו אפשרויות שלפני כן היו בילתי ניראות'

אני מזמין אתכםן לסדנה בה תוכלו לטעום מן הקונסטלציה הארגונית. בה תוכלו לחוות מהו 'שדה קונסטלטיבי' של ארגון, ותוכלו לראות איך גישת הקונסטלציה יכולה לתרום למחקר, לפיתוח, לפרויקט, לקבוצות, לצוותים למנהלים ולארגונים.

…טוב, לא בטוח שבאמת נצליח את כל זה בסדנה אחת, אבל שלא יגידו שלא ניסינו!!!

חפשו את הסדנה בתכניה, ואם הצלחתי לסקרן אתכםן אז בואו!

ולפרטים על הקורס הבא בקונסטלציה ארגונית: 
http://constellations.org.il/…/training-and-worksh…/org-con/

להתראות בכנס!!!

ישי גסטר וגלית הרמן