מודולת העמקה למטפלים ומאמנים עם שושנית לופו

מתחיל ב- 23.02

מודולת העמקה למטפלים ומאמנים.

המודולה תתקיים ברמת גן פעם בחודש למשך 5 מפגשים.

סה”כ 35 שעות לימוד, המודולה מהווה חלק מההכשרה של בית הספר לקונסטלציה.

לפרטים נוספים שושנית: 054-4425856