מודולת העמקה משפטי הכרה וריפוי עם שושנית לופו

בנובמבר בתל-אביב

מודולת העמקה למטפלים ומאמנים.

סה”כ 35 שעות לימוד, המודולה מהווה חלק מההכשרה של בית הספר לקונסטלציה.

לפרטים נוספים שושנית: 054-4425856