מודולה בדגש על משפטי הכרה וריפוי עם שושנית לופו

בספטמבר באשקלון

מודולה בדגש על משפטי הכרה וריפוי

סה”כ 35 שעות לימוד, המודולה מהווה חלק מההכשרה של בית הספר לקונסטלציה.

לפרטים נוספים שושנית: 054-4425856