מודולת בסיס בדגש על משפטי הכרה וריפוי עם שושנית לופו

מתחיל ב- 28.02

מודולת בסיס בדגש על משפטי הכרה וריפוי- ימי רביעי אחה”צ, (5 מפגשים כפולים) בגבעת אולגה.

סה”כ 35 שעות לימוד, המודולה מהווה חלק מההכשרה של בית הספר לקונסטלציה.

לפרטים נוספים שושנית: 054-4425856