מודולת בסיס בדגש על משפטי הכרה וריפוי עם שושנית לופו

מתחיל ב- 16.05 בזום ימי חמישי

סה”כ 35 שעות לימוד, המודולה מהווה חלק מההכשרה של בית הספר לקונסטלציה.

לפרטים נוספים שושנית: 054-4425856