מודולת הנשיות ביער הפיות עם שרון קמחי

החל מה 23-25.11 ,אין צורך בניסיון קודם.

שלושה ימים מרוכזים של קונסטלציה נשית.

לפרטים שרון קמחי 052-3211138