מודולת נשיות עם שרון קמחי

יתקיים בחיפה בתאריכים 26-28.06 – חלק א’.

ניתן להגיע גם לסדנאות בודדות.

נחשב כחצי מודולה.

לפרטים נוספים שרון קמחי 052-3211138