מודולת נשיות עם שרון קמחי

יתקיים בחיפה בתאריכים 20-22.03 חלק א’.

ניתן להגיע גם לסדנאות בודדות.

נחשב כחצי מודולה.

לפרטים נוספים שרון קמחי 052-3211138