פעימת קונסטלציה בזום “קונסטלציה אהובתי”

יתקיים ב-12.12

“…באמצעות קונסטלציה יש גישה למציאות אליה אין גישה בתהליך של חשיבה.
מתגלה משהו שהיה נסתר קודם.
כשהמציאות מתגלה אני יכול לראות אם קיימת אפשרות לפתרון ולהשלמה”.

ברט הלינגר, הכרה בקיים.

המשותף לכולנו –
מורים , תלמידים , מנחים נציגים -היא האהבה הגדולה לדרך הקונסטלציה.
קונסטלציה אינה רק  שיטת “טיפול” כי אם תפיסת חיים מרחיבת לב ודעת.
איפה עוד ניתן לפגוש מרחב מטא-פיזי , על זמני , חסר גבולות 

שבדרך כלל יוצר הפרדה 
בין חיים למתים 
בין העבר להווה
דמויות שהכרנו או לא הכרנו
בין המודע לתת מודע 
בין הפרט לקולקטיב
בין המשפחה לסביבה
בין צודק ללא צודק….

לפרטים המלאים ולתשלום