קבוצת הדרכה בזום עם ישי גסטר ומירב שרייבר

לבוגרי ובוגרות בית הספר לקונסטלציה החל מינואר 2023

קבוצה זאת קיימת כבר שנה חמישית ונפגשת אחת לחודש בימי שלישי לשלוש שעות. מדי שנה אנו מזמינים את הבוגרים והבוגרות, בין אם רק סיימו או שכבר צברו ניסיון, להצטרף למפגשים פוריים אילו.

במפגשים אלו אנו פותחים מרחב לשאלות ותשובות ומשם עוברים לקונסטלציה הדרכתית לאחד/ת מהמשתתפיםות. מפגשים אלו מבססים את עמדת המנחה, מרחיבים את הדעת, היצירתיות, ההבנה, החקירה של גישת הקונסטלציה המשפחתית מערכתית ועוד תנועות במרחב….

בחמש שנים אילו, זכינו לראות ולהרגיש את מרחב הצמיחה והפריחה של אילו שהשתתפו במפגשי ההדרכה, את מילוי היומנים, את היצירתיות בקליניקה ובסדנאות, את הקרקוע בנעלי ההנחיה, הפרטנית והקבוצתית.

תאריכי המפגשים:

10/01

07/02

07/03

04/04

09/05

06/06

04/07

05/09

10/10

07/11

להצטרפות למפגשי ההדרכה בזום אפשר לפנות למירב 054-5908590