קונסטלציה ופסיכותרפיה עם ישי גסטר

בשני סופי שבוע 19-20.05 ו- 14-16.07

הקורס מיועד למי שהוסמךה בתחום הפסיכותרפיה (אנא שלחו צילום תעודה עם ההרשמה)

האם ואיך ניתן לשלב קונסטלציה בתהליכים טיפוליים מתמשכים?

ואיך התפיסות וסוגי ההתערבויות הבאים מעולמה של הקונסטלציה יכולות להשתלב עם תפיסות מעולם הפסיכותרפיה וסוגי

ההתערבויות שהיא מציעה?

בקורס קונסטלציה ופסיכותרפיה, המיועד רק למי שהוסמך/ה בפסיכותרפיה, נחקור ביחד את השאלות האילו ועוד…

בין הנושאים בהם ניגע:
מהי נוכחות קונסטליבית

תפיסה קונסטלטיבית של המטופל והיחסים בין מטפל ומטופל

סוגי התערבויות שונות
הקונסטלציה ככלי תהליכי
השלכות והעברות בראי הקונסטלציה
יחסי מטפל מטופל והמרחב הקונסטליבי

ועוד….

המפגשים יהיו במועדון במתת, שני סופי שבוע (35 שעות) : 19-20מאי , יולי: 14-15-16.שעות: עשר עד חמש

מחיר 3450.00 ₪ , ניתן לחלק עד עשרה תשלומים חודשיים של 345.00 ₪ .

מחיר מיוחד לבוגרי ובגרות המסלול המלא בדרך הקונסטלציה בהרשמה אצל דונה: Constellation.israel@gmail.com

לפני התשלוםאנא עברו על נהלי החיסורים ביטולים

תשלום של מקדמה להבטיח את מקומכםן של 345 ₪.

יש לשלם את התשלום המלא עד שבוע לפני תחילת הקורס אין החזר על המקדמה אלא אם הקורס בוטל ע”י המארגנים

בקישור הזה: מקדמה

לתשלום המלא 3450.00 ₪ שניתן לחלק עד עשרה תשלומים של  345.00ש”ח ניתן לשלם בקישור הזה (יש לשלם עד שבוע לפני תחילת הקורס):תשלום מלא

קורס זה הינו חלק ממסלול ההכשרה המלא בדרך הקונסטלציה