קורס הנחיית קונסטלציה קבוצתית עם מירב שרייבר

מתחיל בפברואר

קורס זה מיועד למי שכבר למד שתי מודולות לפחות ומעוניין ללמוד ולפתח מיומנות להנחות קונסטלציה קבוצתית.
העבודה המעשית תלווה בהקניית תיאוריות להבנת הדינמיקות הפועלות בהנחיית קונסטלציה למונחה עם נציגים:

מקונסטלציה פרטנית לקבוצתית נחווה את המעבר ממונחה למונחה עם נציגים

חוזקות ומגבלות של המנחה

העמקת הקשר עם עולם התופעות (פנומנולוגיה) ומשפטי הריפוי

סדרי אהבה בין מנחה למונחה, מטפל למטופל עפ”י ברט הלינגר

תודעת המנחה – להנהיג, ללוות, לדעת לא לדעת, הוויה מול פעולה

סימנים ועבודה עם העברה והעברה נגדית (החטפות) של המנחה והקונסטלציה

נציגים – עבודה עם נציגים, הכנת הנציג, השפעת הנציג

גישות שונות להנחיית קונסטלציה קבוצתית- קונסטלציה עיוורת, ללא מילים, קולקטיבית, בטבע

הנחיית קונסטלציה קבוצתית (למי מחברי הקורס שירצה) תחת סופרוויז’ן ושיקוף עצמי

יוקדש זמן לשאלות אישיות, תרגול קבוצתי.

הלימודים יתקיימו במרכז בפברואר- פרטים בקרוב. לפרטים מירב 054-5908590