מהי קונסטלציה משפחתית

גופינו הינו מערכת שלמה של יחסים ואפשרויות שמהדהדים את ההיסטוריה, ההווה והעתיד שלנו ושל משפחתנו. הוא מכיל קונסטלציות מרובות של יחסי גומלין בין דמויות וסיפורים שמקבלים ביטוי בחיי היום-יום. 

הקונסטלציה המשפחתית מאפשרת למטפל ולמנחה ראייה מערכתית ובין דורית שבה המטופל נמצא, ומציעה הבנות ודרכי טיפול חדשות בנושאי העברות, העברות נגדיות והשלכות. 

 גישת הקונסטלציה המשפחתית מביאה רעיונות פורצי דרך כדוגמת:

העברה בין דורית: בעיות ביחסים, בעיות רגשיות וגופניות שאנו חווים בחיינו, מבטאות הזדהות עם מצבים לא פתורים שחוו בני משפחתנו בדורות הקודמים. לכן כדי לאפשר תנועה ושחרור אצלנו, אנו מטפלים במקור המשפחתי הקדום של הבעיה.

איך נגיע למקור המשפחתי הקדום?

הזדהות מרחבית: כמו בהעברה נגדית-סומטית הגוף האנושי יכול לחוות מידע ישיר בנוגע לבעיה של אדם אחר. בתהליך הקונסטלציה, המונחה יבחר ייצוגים שייצגו דמויות וגורמים מהמרחב האישי, המשפחתי והבין-דורי שלו. באמצעות החוויה שעולה בהזדהות המרחבית, נחשפת הדינמיקה החבויה שחוללה את הבעיה בעבר.

המומחיות של מנחה הקונסטלציה היא לאפשר לאותה דינמיקה בעייתית שנחשפה לנוע לקראת רזולוציה והשלמה. כשמתהווה פתרון בין הייצוגים השונים, מתחולל שינוי במרחב הפנימי של המונחה ובעקבות זאת מתרחשים שינוי והקלה במציאות החיצונית שלו.

להמשך קריאה על הקונסטלציה המשפחתית…