הזדהות מרחבית – Field Identification

על הזדהות בטיפול: “הזדהות מרחבית הינה תופעה המתרחשת בתהליך טיפולי אישי או קבוצתי, בה חלקים/אלמנטים מתוך עולמו של המטופל מועברים למרחב מוגדר ( “מרחב הזדהויות” ). במרחב מוגדר זה, קיימת היכולת של המטופל, של המטפל ושל משתתף בקבוצה הטיפולית, להזדהות באופן משמעותי – תחושתי, מחשבתי, רגשי וחוויתי, עם אלמנטים/תפקידים במרחב ההזדהויות. לא פעם כאשר המטפל או משתתף בקבוצה מוצאים שהם בתהליך של הזדהות עם המרחב של המטופל יתכן והדינמיקה והרגשות שעולים פוגשים את הסיפור האישי שלהם עצמם. תהליך הזדהות שכזה מאפשר גם למזדהה, המטפל או המשתתף,  לגעת בתהליך שלו באופן מקביל לזה של המטופל. כמו כן, לאחר מכן באפשרותו להתבונן במשמעויות המשיקות. תהליך ההזדהות הוא לעיתים עמוק ויתכן שיביא איתו תחושה של הצפה ובלבול אצל המטפל או המשתתף. במקרה זה יש מקום לתת תשומת לב לתחושות אלו בדרך שניתן להכיל אותן ולהסתכל על התובנות הנגלות מתוך תהליך זה.  

ההזדהות מתרחשת מעצם הגדרת ההשתתפות של הצדדים בתהליך, ואינה תלויה בחלקים מודעים או שאינם מודעים, בתהליך אקטיבי או ברצון.

ההזדהות המרחבית מתהווה מתוך הגדרת/תשומת לב ל “מרחב ההזדהויות” והאפשור של התהליך הזה לקרות.

 מרחב הזדהויות  הינו המרחב הטיפולי הנתון והמוגדר אליו מושלכים האלמנטים או התפקידים מתוך עולמו של האדם שהוגדר כמטופל או מונחה. קיום האלמנטים/התפקידים הללו במרחב, מאפשר את ההזדהות. לתהליך היווצרות מרחב ההזדהויות ניקרא העברה מרחבית.

 תהליך יצירת מרחב הזדהויות  מורכב מחמישה  שלבים :

  1. הגדרת מערכת היחסים כמטפל- מטופל או מנחה-מונחה ויצירת הסכם עבודה.
  2. התהוות “מרחב הזדהויות”.  תהליך הגדרה זה מאפשר למרחב ההזדהויות של מטופל להתהוות, לקבל פוקוס ומיקוד.
  3. הגדרת מקום- מאפשרת מיקוד גבולות מרחב ההזדהויות.
  4. הגדרת תפקידי המשתתפים בתוך מרחב ההזדהויות – מאפשרת הזדהות עמוקה יותר ומדויקת עם אותה דמות או אלמנט.
  5. יציאה ממרחב הזדהויות.

 כל שלב של הגדרה, משלב ראשון ועד לשלב רביעי, מאפשר דיוק רב יותר בהזדהות ובמידע התחושתי, רגשי, פיזי, מחשבתי, שמגיע מתוך ההזדהות המרחבית.

 

ישי גסטר וליאורה בר-נתן                      2007